بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی از معنا و نشانه های اسم اسلامی گفتم، از بعضی دانش آموزان در مورد اینکه چرا اسمشان را اسلامی نمی دانند، سوال کردم.

مهرسا جواب داد: چون اسمم یک اسم ایرانی است به معنای مثل خورشید.

دریا هم جوابی مشابه همین را داد.

به مهرسا گفتم: اسم شما تمام نشانه های اسم اسلامی را دارد. زیباست. معنای زیبا دارد.

انسان را به یاد یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین جلوه های زیبای آفرینش خداوند انداخته و ایجاد انگیزه میکند که شما مسمّای اسمت باشی. یعنی:مثل خورشید منبع:نور و روشنائی، گرما، انرژی، نشاط، شادابی، فعالیت و... و در یک کلمه: منشأ حیات و زندگی برای دیگران باشی. 

و نیز به مصداق آیه ی 38 سوره ی مبارکه ی« یاسین» که می فرماید:

« والشمس تجری لمستقرّ لها ...»

مثل خورشید همیشه جاری و پویا باشی.

برای دریا به آیاتی از قرآن اشاره کردم که زیبائیهای دریا و موجودات درون آن را توصیف کرده و گفتم میتوانی مثل دریا هم ظاهر زیبا داشته باشی و هم وجودت سرشار از زیبائی باشد. و در ادامه این دو بیت شعر از اقبال لاهوری را خواندم:

ساحل افتاده گفت

          گرچه بسی زیستم

               هیچ نه معلوم شد

                   آه که من کیستم

                                                         موج ز خود رفته ای

                                                                تیزخرامید و گفت

                                                                    هستم اگر میروم

                                                                       گر نروم نیستم

و گفتم: میتوانی مثل دریا دائم در حرکت و پویایی باشی نه مثل مرداب راکد و بیحرکت و یکنواخت که مرداب مرگ آب است. و اضافه کردم که: فریدون مشیری در مورد این دو بیت، شعری زیبا سروده و سفارش کردم به دانش آموزان که سراغ ان شعر بروند. چرا که دیدن و خواندن این شعر زیبا خالی از لطف نیست.

مانا گفت: اسم من ایرانی و به معنای ماندنی و ماندگار است.

گفتم:اسم شما هم یاد ماندگارترین وجود- یعنی خداوند- را در دهن انسان زنده می کند وبه علاوه تو هم میتوانی به مسمّای اسمت در زندگی آنگونه باشی که از خودت آثار و خاطرات زیبا و ماندنی در یاد دیگران بجا بگذاری.

نگین،یگانه و نگار گفتند: چون اسم ما حرف گ دارد که گ جزء حروف الفبای عربی نیست.

پاسخ پردیس، پگاه، پریا، پریسا، پریماه، روژین، روژینا و... را هم حتما حدس زدید.اینطور نیست؟

به نظر شما آیا اسامی فوق، اسلامی است؟ چرا؟

                                                                     الحمدلله ربّ العالمین

تا سلامی دیگر والسّلام