بسم الله الرحمان الرحیم

سلام

فکر میکنم پائیز سال83بود. برای دیدن اقوام به شهرستان رفته بودیم. آخر شب دختر میزبان با نمایش یکcd از من خواست نظرم را در مورد آن بدهم.

محتوای cd ماجرای فیلمبرداری یک زائر عتبات عالیات از حرم امام حسین و برادر و علمدارشان حضرت عباس(علیهماالسلام) و بین الحرمین بود. آنطور که فیلم نشان می داد، در تمام مکانهای مورد فیلمبرداری،جوانی دیده می شد که با لباسهای اعراب صدر اسلام- که در فیلمها و سریالهای تاریخی مذهبی دیده ایم- و شمشیری به کمر به دوربین نگاه می کرد.

دختر میزبان از من پرسید:

« میگند این آقا این حضرت عباسه. راست میگند؟»

تصویر ان جوان شبیه پوسترهای شمایل حضرت ابوالفضل (ع) بود که در ایام محرم در تکایا و هیئتها و حسینیه ها نصب میشود.

با دیدن آن فیلم بخاطر آوردم که سال قبل این موضوع را از یکی از دانش آموزانم شنیده بودم.

دانش آموزم آن موقع هنگام نقل ماجرا با اطمینان می گفت:

« ازهرجا فیلم گرفته بوده ، یه نفر شکل حضرت ابوالفضل(ع) اونجا بوده و به دوربین نگاه میکرده؟ میگند خودِ حضرت ابوالفضل(ع) بوده.» و سپس پرسیده بود:

« خانم این یعنی چی؟ چرا حضرت عباس این کار رو کرده؟»

من آن زمان این سخن را ردّ کرده و با جدیت و قاطعیت به دانش آموز گفته بودم:

« چنین چیزی بعیده درست باشه. حتما به نظرش آمده بود.»

آن دانش آموز با تأکید بر نظرش خواسته بود آن cd را حتما ببینم.

و حالا یک سال پس از آن ماجرا اکنون این فیلم را می دیدم. و شنیده هایم به دیده تبدیل شده بود:

واقعا راست گفته اند:« شنیدن کی بود مانند دیدن!»

به فیلم نگاه کردم، تصویر آن جوان که در همه جا ایستاده بود و بی هیچ حرکتی به دوربین نگاه می کرد.

در روزهای بعد هم در مورد آن تصاویر اظهارنظرات مختلفی می شنیدم:

برخی آن را فوتوشاپ دانسته و برخی آن شخص را یکی از اعراب بومی میدانستند و...

در اینجا قصد تحلیل آن فیلم و قضاوت در مورد آن را ندارم.همان روزها هم موضوع آن را جدی نگرفتم. اما موضوع فاجعه بار و شوک آور، کلیپی در آن  cdبود.

فیلمی که واقعا مایه ی آبروریزی شیعیان و بوِیژه عزاداران حسینی بود.و توهین و بی حرمتی به امام حسین(ع) و تخریب و تحریف شخصیت و قیام ایشان در آن موج می زد.

شاید اگر بگویم آن کلیپ،شهادت مظلومانه ی دیگری برای امام حسین(ع) رقم زده بود، سخنی به گزاف نگفته باشم.

فکر می کنید آن محتوای آن کلیپ چه بود؟

پاسخ این سوال،به لطف و یاری خدا در مطلب بعدی. انشاءالله.

تا سلامی دیگر والسلام