بسم الله الرّحمن الرّحیم

همیشه اول مهر را دوست داشتم و دارم چه دردوران دانش آموزی و چه حالا که در کسوت معلم دینی از اواخر اردیبهشت ماه انتظار اول مهر را می کشم.

دوست داشتم اول مهر روز کار وحضورم درمدرسه باشد وآن روز هم برای خودم خاطره ای خوش و ماندگار باشد و هم برای دانش آموزانم.

اما خاطره ی اول مهر امسال:

وقتی برای اولین بار وارد کلاسهایم می شدم با توجه به تفاوت پوششم بادیگر دبیران دینی، نگاههای متعجبانه ی دانش آموزان برایم دور از انتظارنبود. کلاس با معرفی خودم و

بیان سوابق تحصیلی وتدریس و روش کلاسداری و... شروع شد.بعد چند معمای ریاضی ، هوش، زبان و... طرح کردم در بیشتر موارد بچه ها جوابها را نمی دانستند.

به عنوان نمونه چندتا از آن معماها:

معمای زبان انگلیسی: طولانی ترین کلمه ی انگلیسی کدام است؟

پاسخ: کلمه ی smils چون بین دوتا s یک mile(یک مایل) فاصله است.

این زنجیره را کامل کنید:

M_ T_W_T_..._..._...

پاسخ: ادامه ی این زنجیره به ترتیب عبارت است از:            F_S_S

دلیل: آن زنجیره، روزهای هفته در زبان انگلیسی است. یعنی:

Monday - Tuesday - wednsday-...

معنای این کلمات چیست؟                                                                        Saturday:روز جهانی ساطور!!                            Superman: مرد بقال!!!

 

معمای ریاضی:                                              5+ 5+5=550

با اضافه کردن یک خط بطور عمودی یا افقی یا مورب به طرف اول معادله کاری کنید تساوی صحیح شود.

پاسخ: با اضافه کردن یک خط مورب یا عمودی به یکی از + ها در طرف اول معادله، آن+ تبدیل به عدد4 میشود وجواب چنین میشود:

545+5=550

معمای زبان پارسی:

این اصطلاحات و عبارات را معنی کنید: فضاحت ، وایمکس ، مختلف، مهران، کامران،  غیرتی،  باکتری،یک کلاغ چهل کلاغ و...

پاسخ:

فضاحت: کلاه فضانوردی!!    وایمکس: درنگ چرا؟!!      مختلف: مرگ مغزی!!    

مهران: راننده ای که در مه رانندگی میکند.!!             کامران:راننده ی کامیون!!         

غیرتی:هر نوشیدنی بجز چای!!                            باکتری: با کتری نه قوری!!  

یک کلاغ چهل کلاغ: جنگ ناجوانمردانه بین کلاغها!!   و...

البته دانش آموزان بعد از همان سوال اول می فهمیدند که سوالات جنبه ی شوخی و سرگرمی دارند و بعد از پاسخی که به اولین معما می دادم صدای خنده ی دلنشین

بچه ها فضای کلاس را شاد و بانشاط می کرد. بعد از تست روانشناسی رنگها و بیان چند لطیفه نوبت به آشنایی با دانش آموزان میشد.  به امید خداوندی که بهترین یار و همراه است در مطلب بعدی ادامه ی این مطلب بیان میشود.انشاءالله.

به پایان آمد این دفتر    حکایت همچنان باقیست

تا درودی دیگر بدرود