بسم الله الرحمان الرحیم

سلام

سلامی به دل انگیزی امروز که سرآغاز نزول کاملترین کتاب زندگی-قرآن- است.

از دیشب سیل پیامکهای تبریک در قالب چند بیت شعر یا چند جمله ازطرف دوستان و آشنایان می رسد. تلویزیون هم بیشتر ساعات خود را به آهنگهای شاد و برنامه های طنز و گفتگوهای مذهبی و...اختصاص داده است.

و مثل تمام مناسبتهای مذهبی دیگر-چه شادی و چه عزا- قرآن همچنان مهجور و غریب است.

و من به یک سوال مهم می اندیشم:

عمل صالح- بهترین حسنه- در چنین روزی چیست؟

بین چند عمل نیک و حسنات، بهترین آنها که بیشتر به صلاح است و نقش اصلاحگرانه دارد، عمل صالح است.

آیا عمل صالح در این روز: احساس شادی از چنین روز خجسته ای و ابراز این احساس به دیگران ازطریق:برپائی جشن، پخش شربت و شیرینی و شکلات، تبریک حضوری یا تلفنی یا پیامکی و...است؟

یا مهم تر از این کارها، کار دیگری هم هست؟

کاری که هم بیانگر ارادت و محبت ما به رسول اکرم(ص) باشد.هم نشانگر مسئولیت پذیری و انجام وظیفه ی ما در قبال قرآن؟

به راستی چه هدیه ای به رسول اکرم(ص) دهیم تا خدای نخواسته مصداق کسانی نباشیم که طبق آیه:

«و قال الرّسول یا ربّ إنّ قومی اتّخذوا هذا القرآن مهجورا» سوره فرقان/آیه30

رسول خدا(ص) با آن همه رأفت و رحمتی که به امّت خود دارند از آنان به جهت مهجورکردن قرآن به خداوند شکایت می کنند؟

مگر امروز سالروز مبعث حضرت محمد(ص) و نزول قرآن برقلب رسول اکرم (ص) و آغاز رسالت ایشان برای تلاوت و تعلیم قرآن و حکمت به مردم نیست؟

پس ما هم اینگونه باشیم.

بیائیم در این روز زیبا و نورانی به سمت قرآن برویم

 قرآن را با قصد و نیّت عمل به مسئولیت و تکلیفمان نسبت به قرآن و اهداء هدیه به رسول الله(ص)، بگشائیم و هر آیه ای را که خداوند به ما نشان داد در راستای تأسّی به آن حضرت(ص) و الگو برداری از این آیات:

سوره بقره/آیه151، سوره آل عمران/آیه164 و سوره جمعه/آیه2

رسالت خویش در مورد آن آیه و قرآن- یعنی تلاوت قرآن و تزکیه و تعلیم قرآن و حکمت- را انجام دهیم:

«...رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکّیکم و یعلّمکم الکتاب و الحکمه...»

هنگامی که بعد از نماز ظهر و عصر به این قصد و هدف قرآن را گشودم، خداوند این آیات را نشان داد:

دو صفحه ی انتهایی سوره ی عنکبوت- که سرشار از آیات حیاتبخش است- و حسن ختام این آیات روحبخش، این آیه ی امیدبخش است:

« والّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا و أنّ الله لمع المحسنین»

سوره عنکبوت/ آیه 69

به شما کدام ایات را نشان داد؟

منتظر به اشتراک گذاشتن پاسخهای شما خوانندگان فرزانه ای هستم که مصداق این توصیف قرآن هستید:

« إنّما المؤمنون الّذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم و إذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا و علی ربّهم یتوکّلون* ألّذین یقیمون الصلوه و ممّا رزقناهم ینفقون* اولئک هم المؤمنون حقّا لهم درجات عند ربّهم و مغفره و رزق کریم»                                                                                                    سوره انفال/آیات 2تا4

و یقین دارم عامل به این ایه ی قرآن هستید:                                                    

«...ألّذین آمنوا و عملواالصالحات و تواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر»

                                                                               سوره عصر/آیه3

و امیددارم که پاسخهایتان ما را به سمت تعلیم بیشتر و ژرف تر قرآن رهنمون باشند.

تو را من چشم در راهم.

«...ربّنا تقبّل منّا إنّک أنت السمیع العلیم»                    سوره بقره/آیه127

بارالها به حق هستی

                     شش چیز به ما عطا فرستی

                                                ایمان و امان و تندرستی

                                                                         علم و هنر و فراخ دستی

                                                                      و یزدان را سپاس

                                                                      تا درودی دیگر بدرود