# شادی_آفرینی

سیمای راستین اسلام(6)-چرا ما را ازخنداندن و خندیدن ترساندید؟من ترسیدم نمازبخوانم

بسم الله الرحمان الرحیم آن که رقص و شادی را کفر محض می داند                                                   گو بنال و زاری کن من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

سیمای راستین اسلام(5)- این همه روز جشن و شاد داریم؟!!پس چرا کاری نمی کنیم؟!

بسم الله الرحمان الرحیم سلام. سلامی سرشار از شادی بخاطر دین شادی بخش اسلام به شما شادی آفرینان شادی گستر. بنا بود در ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 29 بازدید

سیمای راستین اسلام چیست؟(4)-سنّت اسلامیِ شادی بخشی وشادی آفرینی رااحیاءکنیم

بسم الله الرحمان الرحیم سلام. آن که رقص و شادی را کفر محض می داند                                                گو بنال و زاری کن، من دو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید