شبهای قدر(5)- درشب قدر، سوره قدر را قدر بدانیم

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام آفریننده ی لیله القدر.

و به نام آن که مطلع الفجر را سلامی بر شاکران موهبت لیله القدر قرار داد.

سلام. سلامی به زیبایی سلام خداوند برقدرشناسانی که لیله القدرشان را به مطلع الفجر منتهی میکنند.

إنّا أنزلناه فی لیله القدر.

از این آیه دریافتم که:

شب قدر، فقط یک شب است نه چند شب. پس ما لیله القدر داریم. نه لیالی قدر.

در مورد علت اینکه در سه شب، مراسم شب قدر می گیریم، دلایل مختلف بیان کرده اند. از جمله:

به این دلیل است که مشخص نیست شب قدر قطعا کدام یک از این سه شب است.و تاریخ قطعی آن مبهم است.

اینکه: اگر کسی شب اول را درک کرد،مغرور نشود و آن که درک نکرد مغرورنشود.

و...

اما حال که پس از سالها موهبت تدریس مفاهیم قرآنی پی بردم که در تمام آیات قرآن دوچیز کاملا ملموس و هویداست:رحمت همیشگی و بی انتهای الهی و دعوت به حرکت.

آیه ای در قرآن نمیتوان یافت که فاقد این دو  زیبایی و حسن باشد.

برای همین احساس می کنم علت سه شب بیداربودن و احیاء کردن مومنان، هم جلوه ای از رحمت بی منتهای الهی است.

اگردر یکی از این شبها، بنابه هردلیلی کوتاهی کردیم و شکر نعمت وجود شب قدر را بجانیاوردیم، دچار حسرت از دست رفتن فرصت نشویم و با شکر خداوند تلاش جهت جبران در شبهای بعدی کنیم.

دریافتم که:

برخلاف برخی آیات دیگرکه پس از اشاره به نزول قرآن، عبارت:

«إلیک»«به سوی تو» یا

« علیک» «بر تو» را می آورد، در این آیه بطور مطلق سخن از نزول قرآن گفته است.

پس شاید بتوان گفت: شب قدر، شب نزول قرآن و القای معارف و مفاهیم آن بر تمام مومنانی است که این شب را قدر میدانند. 

در حدیثی ازمعصومین(س) آمده است:

« قرآن را طوری بخوان که گویی بر تو نازل شده است.»

ما مخاطب قرآن هستیم. تلاش کنیم « منزلگاه » قرآن شویم.

هر نزول4رکن دادرد.:

مُنزِل: نازل کننده:(خداوند)

مُنزَل: نازل شونده:(قرآن)

مَنزِل: محل نزول:« از عرش تا عرش» ( از عرش مکین بر قلب مومن که عرش الرّحمان و حرم الله است.)

مَنزِل: زمان نزول(شب قدر)

اگر امشب قلبم حرم الله و خالی از اغیار شود، آنگاه مکان نزول و تجلّی قرآن و اسماء مبارکش میشود.

عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد             که دارالملک ایمان را مجرّد بیند از غوغا

یعنی:

به جهت نزول غنی ترین و آسمانی ترین کتاب زندگی، به غنای باطنی می رسیم.

بواسطه ی مبارکی قرآن، برکت وجودی می یابیم.هم درونی و هم بیرونی. هم برای خود و دیگران منشأ برکت میشویم.

به برکت نوربودن قرآن، قلبمان جایگاه نور علم و معرفت میشود.چرا که فرموده اند:

« العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»

به جهت فرقان بودنش، به قدرشناسان قدرنشین، قدرت فرقان و تشخیص حق از باطل می دهد.

همان فرقانی که در آیه29/ سوره ی انفال، راه نیل به آن را تقوا دانسته است:

«یاأیّها الذین آمنوا إن تتّقوا الله یجعل لکم فرقانا...»

همان تقوایی که در سوره بقره/آیه 197، آن را بهترین توشه ی حج دانسته و فرموده است:

«و تزوّدوا فإنّ خیرالزّاد التقوی»

همان حجّی که در دعاهای هروزه در ماه رمضان آرزوی ثبت ناممان در اسامی

«حجّاج بیتک الحرام» داریم.

به جهت شفاء بودنش اگر امشب بر قلب ما نازل شود.، حتی حضور بی کلام ما در هرجا، شفاء قلبهای نگران میشود.چه رسد به گفتار و رفتار ما.

به جهت هدایت بودنش به فیض هادی و راهبر بودن می رسیم.

به جهت حکیم بودنش، چشمه های حکمت از قلبمان بر زبانمان جاری میشود.

به جهت أقوم بودنش وارد استوارترین راهها،هدف، مکتب،گفتار، رفتار، فکر و...میشویم.

و به جهت بسیاری از اسماء مبارکش با منزلگه قرآن شدن، حاملان واقعی قرآن و

قرآنی خصلت می شویم.

حال در می یابم که چرا میگویند:

امام سجاد(ع) از بعد از ماه رمضان هرسال، خود را برای شب قدر سال بعد آمده میکردند.

ایشان که معصوم بودند.

ما واماندگان زمینگیر حتی اگر بخواهیم آمادگی نزول قرآن و متخلّق و آراسته شدن به زیور یکی از صفات قرآن را بیابیم، باید از صبح بعد از لیله القدر بیست و سوم خود را برای شب قدر سال بعد آماده کنیم. تا شاید در شب قدر بعدی به لطف و یاری همیشگی الهی خداوند به نمی از یم اسماء الحسنای قرآن آراسته شویم.

حال در می یابم چرا استادمان- هرکجاهستندپیروز و سربلند و سلامت باشند- می فرمودند:

« نمیتونید یک سال یزید باشید و شب قدر بایزید.»

بدون پیش زمینه و آمادگی رسیدن به چنین جایگاهی اگر محال نباشد، بسیار دشوار است.

در  تمام13 موردی که در قرآن واژه« ماأدریک» آمده است،  12مورد، اشاره به حقایق مربوط به عالم آخرت  و قیامت دارد.بجز این سوره که درمورد«لیله القدر» است.

نکته و پیامش چیست؟

امشب که قرآن میخوانیم، با خود عهدکنیم:ازهرسوره حدّاقلّ به یک آیه از آن عمل کنیم.

امشب شب احیاءاست نه احیای شب. که در قرآن واژه شب زنده داری به «تهجّد» ذکرشده است نه إحیا.

پس امشب احیای این دل است که قرار است قرآن بر آن نازل شود و پس از نزول  قرآن، شاهد تنزّل ملائکه و روح باشیم و با سلامت به مطلع الفجر زنده دلی برسیم.

در پایان از تمام همراهان میخواهم مرحومه نرگس خدایی که بسیاری از این مطالب، از دست نوشته های ایشان بود و اولین ماه رمضان را بدون حضور ایشان سپری می کنیم، را باقرائت فاتحه و صلواتی یادکنید.

التماس دعا

 

/ 2 نظر / 45 بازدید
جعفری

زیبا بود این شبا خیلی التماس دعا [گل]

عطیه

به امید لحظه های احیای دل. دلت روشن و منور به حی... پایدار باشی